HØJE RABATTER PÅ FORSIKRINGER – KAN DET PASSE, ELLER ER DET FOR GODT TIL AT VÆRE SANDT?

En nylig undersøgelse fra Forbrugerrådets Tænk Penge viser, at de selskaber som opererer med samlerabatter, oftest er de dyreste, på trods af at de skilter med høje rabatter. Og samtidig viser det, overraskende for de mange, men ikke for de som har sat sig lidt ind i det, at mindst et par forsikringsselskaber som ikke har samlerabat som et salgsparameter, performer bedst i den samlede bedømmelse. I dette tilfælde på fire skadesforsikringer. Så, ja – hvis det lyder for godt til at være sandt, så ER det for godt til at være sandt.

Det er blevet et modefænomen at tilbyde samlerabatter, og forsikringsbranchen synes at være den førende på området, men også banker, teleselskaber og realkreditinstitutter følger godt med på området. ”Saml dine forsikringer hos os, så får du xx % i samlerabat”. Lyder det bekendt? Ja, det er ofte brugt. Faktum er dog, at det oftest ikke kan betale sig. Derimod, og vi er jo i disse ”google-tider”, så heldigt stillet som forbrugere, at der er masser af muligheder for at undersøge priserne på forsikringer på markedet. Så når vi som almindelige forbruger med en standardportefølje af forsikringer, bilforsikringer, skadesforsikring, indboforsikring, husforsikring, skal lave den årlige revidering af vores forsikringer, så kan det vise at være en givtig investering i tid, at man lige bruger et par timer på at ”google” sine forsikringer.

Forbrugerrådets test viser, at når man kigger på det samlede billede, med både pris, dækning, kundestilfredshed – og ikke mindst mængden af sager i Ankenævnet for Forsikring, så kan det faktisk bedst svare sig at man benytter sig af to selskaber, nemlig Alka og Lærerstandens Brandforsikring, hvis man samler alle sine forsikringer samme sted. Og netop de to selskaber benytter ikke samlerabatter. Man bør gå ind og vurdere dækningen på forsikringen, i forhold til prisen, så skal man yderligere optimere sine forsikringsforhold, pris versus dækning, så er det sjældent at samme selskab har de bedste betingelser på alle forsikringerne. Så, læren er; ”Google it”! Der kan være op til 5.000 kroner at spare, fra den dyreste til den billigste forsikring – om året.

Direktør i V-R Gruppen Forsikringsmæglere, Steen Søndergaard, mener at ”samlerabat er en floskel”, netop fordi det oftest i deres rådgivning viser sig, at den bedste samlede dækning på skadesforsikringerne, kommer ved at indhente priser på hver forsikring for sig, og således blande sine forsikringer. Spørgsmålet er så, hvorfor vi som forbrugere ikke gør mere ud af det, og er er konklusionen vel, at vi både lade os blænde af ordet ”samlerabat”, og samtidig måske er lidt dovne – og ikke mindst lidt for godtroende, når vi vælger forsikringsselskab. Det er således ikke nødvendigvis billigst at samle, og således få en stor- og ”attraktiv” samlerabat. Hvis det lyder for godt til at være sandt, så ER det for godt til at være sandt må læren være.